ผู้บริหารโรงเรียน

 

ดร.ชเนตตี วัจนะรัตน์

ผู้อำนวยการโรงเรียนราชประชาสมาสัย

ในพระบรมราชูปถัมภ์


 


QR Code

เอกสารใบงานนักเรียนระหว่างหยุดเรียน


ธันวาคม 2023
อา. จ. อ. พ. พฤ. ศ. ส.
26 27 28 29 30 1 2
3 4 5 6 7 8 9
10 11 12 13 14 15 16
17 18 19 20 21 22 23
24 25 26 27 28 29 30
31 1 2 3 4 5 6
mod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_countermod_vvisit_counter
mod_vvisit_counterวันนี้34939
mod_vvisit_counterYesterday58819
mod_vvisit_counterสัปดาห์นี้34939
mod_vvisit_counterLast week592963
mod_vvisit_counterเดือนนี้675563
mod_vvisit_counterLast month170270
mod_vvisit_counterรวม5336117

 

 

ข้อมูลพื้นฐานของสถานโรงเรียน

 

โรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์  ตั้งอยู่เลขที่ ๕๑ หมู่  ๑  ถนนสุขสวัสดิ์   อำเภอพระประแดง จังหวัดสมุทรปราการ ๑๐๑๓๐ โทร ๐-๒๔๖๒-๕๒๐๐, ๐-๒๘๑๘-๘๘๙๗  โทรสาร ๐-๒๘๑๘-๘๘๙๗,๐-๒๔๖๒-๕๒๐๐email. อีเมลนี้จะถูกป้องกันจากสแปมบอท แต่คุณต้องเปิดการใช้งานจาวาสคริปก่อน website http://www.rpsschool.ac.thสำนักงานศึกษาธิการจังหวัดสมุทรปราการ สังกัดสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการศึกษาเอกชน กระทรวงศึกษาธิการ พระราชทานเปิดเมื่อวันที่ ๑๖ มกราคม พ.ศ. ๒๕๐๗  มีเนื้อที่ ๓๔ ไร่ ๓๗.๓ ตารางวา  จัดการเรียนการสอน ๒  ระดับ  คือระดับการศึกษาปฐมวัย   และระดับการศึกษาขั้นพื้นฐาน โดยใช้หลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาปฐมวัย  พ.ศ. ๒๕๖1   และหลักสูตรสถานศึกษาการศึกษาขั้นพื้นฐาน  พ.ศ. ๒๕6๑

โรงเรียนราชประชาสมาสัย ในพระบรมราชูปถัมภ์   เป็นโรงเรียนที่พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวฯ   ทรงพระมหากรุณาพระราชทานพระราชทรัพย์ส่วนพระองค์ให้ก่อตั้งขึ้น เพื่อรับบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนที่ทางราชการเลี้ยงแยกจากผู้ป่วยตั้งแต่แรกเกิดให้เป็นนักเรียนประจำและทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา  มาลากุล เป็นประธานกรรมการจัดโรงเรียน  โรงเรียนทำการก่อสร้างด้วยเงินพระราชทานครั้งละหนึ่งล้านบาท ๒ ครั้ง  และเปิดรับนักเรียนรุ่นแรกจำนวน  ๔๐ คน เป็นการภายใน เมื่อ พ.ศ. ๒๕๐๖ และทรงพระกรุณาเสด็จพระราชดำเนินทรงประกอบพิธีเปิดโรงเรียนเมื่อวันที่  ๑๖  มกราคม  ๒๕๐๗

ต่อมาได้เสด็จพระราชดำเนินมาทอดพระเนตรการก่อสร้างอาคารเป็นหลังที่ ๒ ได้มีพระราชกระแสดำรัสให้โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯรับนักเรียนที่ไม่ใช่บุตรผู้ป่วยเข้าเป็นนักเรียนไป–กลับด้วย โดยพระราชทานพระบรมราโชวาทว่าเนื่องจากทางราชการกำจัดโรคเรื้อนให้หมดสิ้นไปภายใน ๑๐ ปี ต่อจากนั้นจะไม่มีบุตรผู้ป่วยโรคเรื้อนมาเป็นนักเรียนอีก  แต่โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯจะต้องเติบโตยิ่งขึ้นต่อไปจนถึงอาจเป็นวิทยาลัยก็ได้  และจะเป็นการช่วยหาที่เรียนให้เด็กเพิ่มขึ้น อีกทั้งจะเป็นการขจัดปัญหาทางสังคมด้วยเพราะโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯจะไม่ต้องได้ชื่อว่าเป็นโรงเรียนคนโรคเรื้อนด้วยพระบารมีปกเกล้าฯ โรงเรียนราชประชาสมาสัยฯเจริญรุ่งเรือง เติบโต มีชื่อเสียงเป็นที่รู้จักของประชาชนทั่วไป ในการดำเนินกิจการของโรงเรียน ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งจากทางราชการและองค์กรเอกชน  อาทิ สำนักงานคณะกรรมการศึกษาขั้นพื้นฐานส่งข้าราชการครูมาช่วยสอน กระทรวงสาธารณสุขส่งข้าราชการพยาบาล  และลูกจ้างประจำมาช่วยปฎิบัติราชการ  ทางด้านเอกชนได้มีผู้ทูลเกล้าฯถวายเงินโดยเสด็จพระราชกุศลในการเสด็จพระราชดำเนินทางเปิดอาคารเรียนทุกหลัง  ตลอดจนให้ทุนการศึกษาแก่นักเรียนจนโรงเรียนสามารถเลี้ยงตนเองได้ด้วยดอกผลจากเงินพระราชทานเป็นหลักทรัพย์ ต่อมาพระบาทสมเด็จพระ-เจ้าอยู่หัวฯ ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯพระราชทานพระบรมราชานุญาต ให้จัดตั้งมูลนิธิโรงเรียนราชประชาสมาสัยฯไว้ในพระบรมราชูปถัมภ์ เมื่อวันที่ ๑๒  กันยายน  ๒๕๒๗  โดยท่านผู้หญิงดุษฎีมาลา  มาลากุล  เป็นประธานมูลนิธิฯคนแรกเพื่อเป็นเจ้าของและผู้รับใบอนุญาตโรงเรียนราชประชาสมาสัยในพระบรมราชูปถัมภ์ ปัจจุบันผู้รับใบอนุญาต ศาสตราจารย์กิตติคุณเติมศักดิ์  กฤษณามระ วุฒิการศึกษาสูงสุดปริญญาตรี สาขา บัญชีบัณฑิตดำรงตำแหน่งที่โรงเรียนนี้ตั้งแต่ ๒๕๕๒ จนถึงปัจจุบันเป็นเวลา ๙ ปี ๘  เดือน